Кернел – Soft Xpansion Ukraine
Отримати консультацію: +380 43 250-71-40
Замовити зворотній дзвінок

Опис:

Кернел – провідний у світі та найбільший в Україні виробник і експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Експортує продукцію більш ніж до 60 країн світу.

Виконані проекти:

Система електронного документообігу

Рішення: впровадження інноваційного рішення – юридично значущого електронного документообігу на базі хмарної платформи Microsoft Office 365 та платформи К2.

Впровадження:

   • створено єдиний інформаційний простір для колективної роботи, доступ до якого забезпечується через персональні кабінети співробітників. Інформаційний простір включає:
    • HR-модуль: блок інформації про кар’єру, дані про підпорядкованість співробітника і стратегічні завдання;
    • консолідований список завдань, призначених співробітнику з можливістю відслідковувати терміни їх виконання і виконавську дисципліну;
    • загальний список завдань і процесів, що перебувають на контролі у співробітника;
    • засоби агрегованого пошуку серед усіх інформаційних ресурсів компанії;
    • загальний корпоративний каталог бізнес-процесів і заявок, доступних для співробітника залежно від його повноважень.
   • реалізовано механізм обробки завдань з поштових клієнтів і месенджера Telegram, що є особливо актуальним для співробітників, які працюють за межами офісу;
   • автоматизовано погоджувальні процеси, НR-процедури, процеси внутрішнього аудиту, управлінський документообіг;
   • створено архіви нормативно-довідкової інформації, юридичних документів і судових справ;
   • автоматизовано основні заявки співробітників (більше 10 типів заявок: замовлення переговорних кімнат, автомобіля, погодження відряджень тощо);
   • реалізовано інтеграцію системи з корпоративним ландшафтом компанії, а саме з ERP-системою Navision, бухгалтерськими модулями 1С, системою управління проектною діяльністю на платформі JIRA, корпоративними довідниками та каталогами;
   • реалізовано підсистему аналітичної звітності засобами Microsoft Power BI, що також є частиною платформи Office 365;
   • реалізовано можливість оперативного і тактичного планування через персональні і загальні календарі;
   • створено можливість командної спіпраці і спілкування персоналу компанії за допомогою корпоративної соціальної мережі Yammer, інтегрованої з іншими програмами Оffice;
   • реалізовано адаптивний дизайн для забезпечення оптимальної взаємодії з користувачем незалежно від типу пристрою.

Результати впровадження:

   • Підвищення ефективності корпоративної системи управління. Завдяки автоматизації бізнес-процесів збільшується швидкість і якість прийняття управлінських рішень, здійснення НR-процедур, процесів внутрішнього аудиту та управлінського документообігу, що забезпечує прогресивні системні зміни в управлінні ресурсами компанії.
   • Зменшення логістичних витрат. Впровадження юридично значущого електронного документообігу дозволяє уникнути витрат, пов’язаних з організацією паперового документообігу (витрат на папір, обслуговування оргтехніки і закупівлю витратних матеріалів, переміщення паперових копій між територіально віддаленими бізнес-одиницями та офісами, а також зберігання і утилізацію паперових носіїв).
   • Економія робочого часу і підвищення продуктивності праці. Після впровадження електронного документообігу в компанії Кернел час погодження та підписання для деяких типів документів було скорочено з 2-3-х тижнів до 2-х днів. Рішення дозволило ліквідувати втрати робочого часу, вивільнивши резерви для виконання персоналом нових завдань, таким чином підвищивши ефективність використання робочого часу.
   • Виключення випадків, пов’язаних із втратою документів. Створення механізму електронного погодження документів дозволяє уникнути втрати паперових документів. Натомість інформація надійно зберігається в декількох дата-центрах одразу, а завдяки її багаторазовому копіюванню небезпеку втрати виключено.
   • Прозорість бізнес-процесів. Стандартизація і автоматизація бізнес-процесів сприяє сталому розвитку компанії з дотриманням чинного законодавства, принципів прозорості і чесності, політики соціальної відповідальності, обмежуючи при цьому можливості конфлікту інтересів, порушення внутрішніх політик і процедур, зловживання довірою або службовим становищем в компанії.
   • Безпека бізнес-процесів. Рішення виключає можливість підробки підпису і підписаних документів, повністю відповідаючи сучасним вимогам і нормам інформаційної безпеки.
   • Індивідуальний підхід. При впровадженні юридично значущого електронного документообігу враховується специфіка діяльності і потреби замовника, корпоративні принципи і стандарти, особливості управлінської системи і бізнес-процесів. Такий підхід до реалізації рішення дозволяє досягти потужного синергетичного ефекту, здатного позитивно впливати на загальний фінансовий результат замовника.

Перспективи проекту:
Подальший розвиток системи електронного юридично значущого документообігу передбачає автоматизацію проектної роботи в компанії, діяльності структурних підрозділів компанії, а також розширення каталогу автоматизованих бізнес-процесів.

Форма заявки


Дізнайтеся вартість автоматизації вашого проекту вже сьогодні


РІШЕННЯ І ПОСЛУГИ