Загальний архів електронних документів
Отримати консультацію: +380 43 250-71-40
Замовити зворотній дзвінок

archive

SX-Archive – система електронного зберігання документів для підприємств та фінансових установ, організацій державного сектору, яка дозволяє автоматизувати найбільш критичні функції архівної діяльності, гарантує безпечне, контрольоване і кероване зберігання, пошук та користування різними видами документів. Система забезпечує управління життєвим циклом документа з моменту надходження до закінчення терміну зберігання відповідно до номенклатури справ організації.

Система SX- Archive впроваджується на базі платформи Alfresco Community, що є одним з лідерів в сегменті Enterprise Content Management.

SX- Archive має необхідні засоби для інтеграції з іншими інформаційними системами: кабінетом співробітника, системами електронного документообігу, портальними рішеннями, автоматизованими бізнес-процесами зберігання, поширення та обміну інформацією тощо.

Система дозволяє виконувати додаткові налаштування, які забезпечать необхідний розвиток системи, і додаткові функціональні можливості, у тому числі власними силами Замовника. В рамках впровадження системи проводиться навчання користувачів системи, а також навчання бізнес та технічних адміністраторів. У разі необхідності може виконуватися додаткова оптимізація процесів системи або розробка додаткового функціоналу.

Функціональність системи враховує вимоги законодавчої бази, інших нормативних актів Національного банку та Міністерства юстиції України, а також сучасні виклики до зберігання даних та кібербезпеки.


Базова функціональність архіву:

gos0

Загальні можливості:

 • Тонкий клієнт
 • Адаптивний дизайн – можливість роботи з архівом з мобільних пристроїв
 • Попередній перегляд документів без відкриття сторонніх додатків
 • Можливість побудови відмовостійких конфігурацій
 • Можливість розгорнути рішення в повністю безкоштовному стеку оточення (ОС, БД)
gos0

Формування та ведення номенклатури справ:

 • Формування зведеної номенклатури справ
 • Формування номенклатури справ структурних підрозділів
 • Формування номенклатури на основі номенклатури попередніх років
 • Формування друкованої форми номенклатури справ
 • Узгодження номенклатури справ
 • Менеджер номенклатури справ

gos0

Робота зі справами, томами, документами:

 • Картки справ, томів, документів, друковані форми карток
 • Конструктор нумерації справ
 • Переформування справ
 • Закриття справ, робота зі справами, ведення перехідних справ
 • Формування та узгодження описів
 • Документи в архів:
  • Реєстрація документів
  • Сканування паперових документів, включаючи потокове сканування
  • Друк бар-кодів
  • Заявка на пріоритетне сканування
  • Імпорт в архів електронних документів, включаючи документи з цифровим підписом
 • Пошук справ / томів / документів, включаючи повнотекстової пошук
 • Ведення аудиту / журналу операцій для всіх компонентів архіву
 • Формування та погодження актів на знищення
 • Передача справ у підрозділи
 • Формування акту прийому-передачі
gos0

Видача і повернення:

 • Процес видачі справ / томів / документів
 • Повернення справ / томів / документів
 • (За бажанням) – передача документа в зовнішній архів (наприклад, аутсорсинговий)/ повернення з архіву
gos0

Звіти:

 • Книга обліку надходжень і вибуття документів
 • Статистичний звіт в розрізі підрозділів, номенклатури справ
 • Додаткове налаштування 5 звітів
gos0

Рольова модель / модель безпеки:

 • Завантаження групової / рольової моделі з зовнішніх систем
 • Конфігуруються матриці прав доступу, в розрізі організаційної структури, ролей, номенклатури справ
 • Підтримка ЕЦП

gos0

Інтеграції з зовнішніми системами:

 • REST API загального призначення:
  • Імпорт документа в архів
  • Вивантаження вмісту документа з архіву
  • Вивантаження з архіву документа з супутньою метаінформацією в форматі XML

 

 
 

 • Відкриття із зовнішніх систем веб-сторінок архіву:
  • Відкриття вмісту документа
  • Відкриття картки документа
 • Імпорт груповий / рольової моделі з LDAP-каталогів
 • Завантаження організаційної структури з зовнішніх HR-систем – SAP

 

 

Форма заявки


Дізнайтеся вартість автоматизації вашого проекту вже сьогодні


РІШЕННЯ І ПОСЛУГИ