Автоматизація HR-процесів – soft Xpansion Ukraine
Отримати консультацію: +380 43 250-71-40
Замовити зворотній дзвінок
02_avtomatizcya_HR

Автоматизація HR-процесів – це комплекс сучасних програмних рішень та інструментів, призначений для ефективного вирішення ключових кадрових задач шляхом автоматизації і оптимізації наступних бізнес-процесів:

 • Заявка на пошук персоналу – інструмент, що дозволяє автоматизувати процес підбору кадрів, в тому числі обробку заявок, визначення учасників бізнес-процесу, формування і підписання погоджувального листка, а також відслідковування статусу виконання заявки
 • Заявка на довідку з місця роботи – інструмент автоматизації отримання працівниками довідок про працевлаштованість. Забезпечує автоматичну ідентифікацію учасників процесу, відслідковування статусу проходження заявки і розсилку нагадувань відповідальним особам про необхідність виконання завдань
 • Заява на відпустку – це інструмент автоматизації подання і погодження заявки на відпустку. Передбачає можливість автоматичного визначення кількості днів відпустки в залежності від посади співробітника і типу відпустки, візуальне відображення відпускних періодів, безпосередньо подання заявки, автоматичне формування погоджувального листка, моніторинг статусу заявки тощо
 • Погодження графіку відпусток – це комплексна система, яка дозволяє автоматизувати процес складання і погодження графіків відпусток співробітників компанії з функцією контролю за дотриманням запланованих графіків та можливістю ініціювання внесення і погодження змін до них
 • Інформаційна система управління заявками на навчання персоналу – комплексна система, що дозволяє оптимізувати бізнес-процес підвищення кваліфікації і навчання персоналу через автоматизацію подання і обробки заявок на участь в тренінгах, розробку електронних курсів, проведення опитування-тестування тощо. Система дає можливість синхронізувати план заходів з особистим і корпоративним календарем, інтегрується з фінансовими системами, що використовуються, з метою здійснення попереднього і остаточного обліку витрат на навчальні заходи
 • Заявка щодо переведення співробітника в організації – інструмент, який дозволяє автоматизувати процес кадрового переміщення працівників (з однієї посади на іншу, з підрозділу у підрозділ, з однієї бізнес-одиниці в іншу) в межах організації. Надає можливість автоматичного визначення учасників процесу і маршрутів слідування заявки, формування погоджувального листка і відслідковування статусу заявки
 • Звільнення співробітника, обхідній лист – це автоматизовані бізнес-процеси вивільнення робочої сили Замовника: формування і погодження обхідного листка співробітника, визначення учасників процесу, відслідковування стану виконання заявки, з послідуючою фіксацією вакантних посад компанії

Переваги впровадження системи:

 • Скорочення витрат часу на типові кадрові процедури. Можливість автоматичного подання і обробки заявок різних типів, формування кадрової документації за шаблонами дозволяє прискорити ключові HR-процеси, починаючи від пошуку і найму персоналу, його навчання та переміщення всередині компанії, і закінчуючи вивільненням кадрів та фіксацією вакантних посад
 • Спрощення взаємодії співробітників. Автоматизація HR-процесів передбачає суттєве зменшення потреби в особистих контактах співробітників в процесі виконання кадрових завдань і погоджувальних процедур. Особливо відчутним є ефект спрощення взаємодії в компаніях з великою чисельністю персоналу і складним ланцюжком погоджень, а також групах компаній, до складу яких входять територіально-віддалені бізнес-одиниці, відділення, офіси
 • Надійність зберігання кадрової інформації. Впровадження автоматизованої системи HR-процесів унеможливлює втрату первинної інформації про співробітників, а гнучкі налаштування дозволяють розподіляти права доступу до кадрової документації і забезпечують її адресне використання
 • Підвищення виконавчої дисципліни співробітників. Наявність системи регулярних автоматичних нагадувань, можливість відслідковування термінів і перебігу поточних кадрових завдань забезпечують своєчасне і повне виконання співробітниками компанії запланованих/обов’язкових HR-процедур. Таким чином, автоматизація кадрових питань дозволяє замовнику зменшити кількість помилок в роботі, покращити загальну виконавчу дисципліну персоналу, уникнути порушень законодавства про працю та можливих фінансових санкцій
 • Забезпечення прозорості кадрових процесів. Однією з умов соціальної відповідальності сучасного бізнесу є не лише ефективна політика управління персоналом, а відповідність її принципам чесності, прозорості і відкритості, зменшення ступеню впливу «людського фактору» у процесі прийняття управлінських рішень
 • Потужні інтеграційні можливості. Система автоматизації HR-процесів легко інтегрується з іншими системами компанії, в тому числі кадровими і фінансовими, забезпечуючи повноцінну синхронізацію з актуальними бізнес-процесами

Рішення з автоматизації HR-процесів орієнтовано на:

 • Підприємства, організації усіх форм власності та галузей виробництва / сфери обслуговування
 • Державні установи, фонди, громадські організації, інші установи з середньою та великою чисельністю персоналу
 • Підприємства зі складною організаційно-управлінською структурою і довгим ланцюжком погоджувальних процедур
 • Компанії та холдинги, до складу яких входять географічно віддалені офіси, підрозділи чи структурні одиниці
 • Бізнес, що активно зростає

Компанія Soft Xpansion Ukraine пропонує сучасні програмні рішення та інструменти для автоматизації ключових HR-процесів на базі платформ Alfresco, Docsvision, OpenText Documentum, Microsoft SharePoint.

Компанія Soft Xpansion Ukraine виконує повний цикл упровадження та здійснює технічну підтримку як типових рішень, так і виконує роботи з розробки або адаптації пропонованих систем під вимоги Замовника.

 

 

Форма заявки


Дізнайтеся вартість автоматизації вашого проекту вже сьогодні


РІШЕННЯ І ПОСЛУГИ