Автоматизація банківських процесів – soft Xpansion Ukraine
Отримати консультацію: +380 43 250-71-40
Замовити зворотній дзвінок

Компанія Soft Xpansion Ukraine пропонує досвід і знання фахівців компанії, які дозволять за допомогою впровадження програмних рішень з автоматизації бізнес-процесів отримати додаткові конкурентні переваги банкам. При використанні наших програмних рішень Ви отримаєте оптимізацію операційних витрат, збільшення прибутку за рахунок концентрації співробітників на продажах, зменшення операційних ризиків, підвищення виконавської дисципліни співробітників, скорочення кількості помилок, і при цьому швидку окупність витрачених коштів.

Ми також пропонуємо програмні рішення, які легко налаштовуються, мають типові рішення, що знижує вартість впровадження, при цьому володіють високою функціональністю. Поряд зі стандартним офісним електронним документообігом, ми пропонуємо автоматизувати весь комплекс специфічних бізнес-процесів банку.


Електронний документообіг

Створює можливості для комплексної автоматизації діловодства банку, а саме вхідної та вихідної документації, службових записок, організаційно-розпорядчих, договірних документів тощо.

Також дозволяє відмовитися від зайвої паперової бюрократії в управлінні внутрішніми процесами банку. Безліч бізнес-процесів можна автоматизувати і тим самим спростити, залишивши в минулому тривалий ланцюжок від ідеї необхідності створення або зміни будь-чого в банківських процесах до моменту введення в дію.

Основні переваги впровадження системи електронного документообігу – значно скорочуються тимчасові витрати на обробку документів, включаючи їх узгодження, підписання, відправку на ознайомлення, виставлення резолюцій і т.д., що значно прискорює процес прийняття рішень і виконання поставлених завдань. Підвищується керованість і безпека, спрощується контроль за виконанням доручень у встановлені терміни, відстеження руху документа на всіх етапах його життєвого циклу і пошук документів згодом.

 

Архів клієнтських справ

Дозволяє централізувати зберігання документів клієнтів в електронному та паперовому вигляді, надавати доступ до інформації про клієнтів усім співробітникам відділень, які виконують відповідні посадові обов’язки. Дає можливість використовувати в роботі разову ідентифікацію клієнта, уникаючи марної трати часу точок продажів на ідентифікацію вже зареєстрованого клієнта, економити на витратах на папір і вивільняти більше часу для основних завдань менеджера – залучення клієнтів і продажу їм банківських продуктів.

Унаслідок упровадження електронного архіву клієнтських досьє банк отримує лояльного клієнта, який задоволений «наскрізним» обслуговуванням, тобто можливістю повноцінного обслуговування в будь-якому відділенні конкретного банку по країні.

Уведення електронного архіву – сходинка до централізації роботи банку, насамперед бек-офісу, вигоди від якої сьогодні уже відомі банкам, що йдуть цим шляхом – скорочення витрат на оплату праці, поліпшення якості контролю, вивільнення робочого часу менеджерів для більш корисних цілей та ін. Як свідчить приклад таких банків, досягається колосальний економічний ефект.

 

Система моніторингу доставки досьє

Система моніторингу доставки клієнтських досьє з точок продажів у централізовані місця зберігання застосовується для визначення місця знаходження досьє навіть до моменту надходження його в центр зберігання (відразу після оформлення банківського продукту). Тобто на кожному етапі стає зрозуміло, де фізично знаходиться конкретна справа конкретного клієнта.

Завдяки цій системі з’являється можливість контролювати терміни надання клієнтських досьє на централізоване зберігання точками продажів, отримувати актуальну інформацію про місце знаходження досьє, а також повідомляти виконавців про настання термінів відправки досьє в сховище і про необхідність повернення тих досьє, які не були передані до центр зберігання у встановлені терміни.

І, найважливіше – використання системи моніторингу доставки клієнтських досьє дозволяє практично звести до нуля ризики їх втрати.

 

Електронний архів документів валютного контролю

Створюється єдина картотека клієнтів, які виконують валютні операції, а також формується єдине сховище електронних документів відділу валютного контролю.

Введення електронного архіву документів валютного контролю дозволить підвищити якість обробки документів і скоротити витрати на зберігання паперових документів. Систематизоване зберігання документів в електронному архіві спростить їхній пошук, адже він стане можливим за різними критеріями, і спростить настройку різних необхідних звітів.

Також унаслідок використання цього електронного архіву підвищиться якість обслуговування клієнтів і скоротиться тривалість проведення операцій, що однаково важливо, і для клієнта, і для банку.

 

Система управління архівами паперових документів

Тут мова йде про передані на зберігання в архів паперові копії й оригінал не тільки клієнтських документів, а всіх документів, що формуються в процесі діяльності банку (бухгалтерських, кадрових, що стосуються господарських питань тощо).

За допомогою рішення «Архівне діловодство» можна автоматизувати:

  • Формування та ведення номенклатури справ
  • Комплектування справ у структурних підрозділах
  • Передачу справ із структурних підрозділів до архіву
  • Видачу в тимчасове користування
  • Робота з архівними справами і документами
  • Знищення документів
  • Пошук документів за реквізитами та формування звітів

Тобто використання системи управління архівами паперових документів дозволяє оптимізувати та автоматизувати всі процеси, пов’язані з урахуванням, веденням і передачею архівних документів.

 

Автоматизація процесів кредитування

Допоможе уникнути тривалого складного процесу узгодження заявки, тим самим прискорити обробку прийнятих заявок і збільшити кількість видаваних кредитів, тобто запустити «кредитний конвеєр».

Рішення можна побудувати таким чином, що автоматично буде перевірятися кредитна історія потенційного позичальника, запитуючи дані з Бюро кредитних історій. Таким чином, відразу будуть відкинуті «згубні» заявки, на подальший розгляд яких немає сенсу витрачати час.

За бажанням замовника можна застосувати скорингове прийняття рішень за кредитними заявками на невеликі суми.

Автоматизація процесів кредитування дозволить значно спростити та прискорити всі складові його процеси, починаючи від формування заявки від потенційного клієнта до моменту видачі кредиту, що спричинить збільшення кількості виданих кредитів і, відповідно, зростання банківського прибутку.

 

Формування анкет фінансового моніторингу

Рішення дозволяє автоматизувати формування та заповнення електронних анкет фінансового моніторингу клієнтів банку.

Ця автоматизація дасть можливість вивільнити час співробітників точок продажів і позбутися ризику впливу людського чинника – відсутність сформованих анкет через завантаженість, незнання співробітника і т.д.

 

Портальні рішення

Чим корисний корпоративний портал для банку? Це джерело загальнодоступної найважливішої та корисної інформації (нормативної, управлінської, накопичених знань), яка наведена в структурованому вигляді, що значно скорочує час на її пошук.

Унаслідок створення корпоративного порталу банк отримує інструмент формування корпоративної культури, підвищується рівень інформованості співробітників і швидкість поширення інформації всередині банку. У кожного співробітника з’являється можливість зручного пошуку колег у телефонному довіднику, інформації, документів на порталі. Одним словом, підвищується ефективність вертикальних і горизонтальних комунікацій.

 

Розпізнавання документів на основі технологій ABBYY

Soft Xpansion Ukraine є партнером компанії «ABBYY» і пропонує розпізнавання документів на основі технологій ABBYY. Робота здійснюється, здебільшого, з так званими серверними версіями – ABBYY Recognition Server і ABBYY FlaxyCapture. Ці версії дозволяють налаштувати потокове сканування і розпізнавання на декількох станціях для роботи з величезною кількістю банківських документів різних типів: структурованими (наприклад, анкети, заяви-анкети на оформлення пластикової карти), слабо структурованими (наприклад, платіжні документи, договори) і неструктурованими (текстові документи, наприклад, службові записки, листи).

З використанням технологій ABBYY з’явиться можливість не тільки конвертувати відскановані документи в редаговані формати, але також витягати з документів (рахунків, договорів тощо) важливі дані і зберігати їх у базі даних або імпортувати їх в інші системи, наприклад, в поля картки системи електронного документообігу. Наявна можливість якісного вилучення, як надрукованого тексту, так і рукописних чисел і тексту, а також будь-яких позначок ( «пташок», «плюсиків»), які використовуються в клієнтських анкетах, і різних типів штрих-кодів.

Унаслідок цього значно збільшиться швидкість введення даних, незалежно від їхнього типу. При цьому достовірність даних гарантується високою якістю розпізнання і наявністю станцій верифікації в бізнес-процесі розпізнання документів.

Також значно підвищиться ефективність пошуку документів в електронному архіві – пошук здійснюється в тексті або за атрибутами документа.

Форма заявки


Дізнайтеся вартість автоматизації вашого проекту вже сьогодні