Docsvision - Soft Xpansion Ukraine
Отримати консультацію: +380 43 250-71-40
Замовити зворотній дзвінок
Система Docsvision 5 призначена для автоматизації управління документами і бізнес-процесами, враховуючи і загальну управлінську діяльність, і різні функціональні завдання підрозділів та операційні процеси в діяльності підприємств. 

  Подивитися  Наприклад:

 • Діловодство (і документаційне забезпечення управління)
 • Договірний документообіг – від підготовки пропозиції до виконання зобов’язань
 • Архів первинних документів із господарської діяльності
 • Документообіг, що супроводжує розробку нової продукції
 • Процеси обслуговування запитів клієнтів на поставку продукції та надання послуг
 • Внутрішні допоміжні процеси від оформлення відряджень до заявок в технічні служби
 • Управління дорученнями в межах поточної і проектної діяльності
 • І багато іншого, що не вирішується обліковими системами класу ERP

Docsvision 5 може застосовуватися на різних підприємствах і в організаціях, незалежно від їх виду діяльності і розмірів. Скрізь є документи, завдання і процеси – базові об’єкти, з яких будуються рішення на основі Docsvision 5. Специфіка різних галузевих і функціональних завдань позначається на розширюваному наборі додатків на платформі Docsvision 5, що випускаються компанією «ДоксВіжн», її партнерами, а також у замовних рішеннях, що створюються при впровадженні.

  Вбудований додаток “Управління документами”

Додаток «Управління документами» – готове прикладне рішення для електронного документообігу. Воно входить в платформу і служить основою для інших, більш спеціалізованих, додатків Docsvision 5 і замовних рішень, що створюються при впровадженні.

У ньому реалізовано основні функції електронного документообігу, затребувані на будь-якому підприємстві. З ним Ви можете зробити повсякденну роботу з електронними документами та завданнями зручною і ефективною.

У додатку доступні всі основні дії з електронними документами:

 • Надійне зберігання і зручна класифікація
 • Гнучке розмежування прав доступу
 • Зміна документів і збереження їх версій
 • Пошук за атрибутами і текстом документів
 • Узгодження, підписання та затвердження документів, а також ознайомлення з ними співробітників
 • Накладення електронного підпису на документ
 • Робота із завданнями: їх створення, виконання і контроль

У додатку є всі основні елементи, необхідні для роботи:

 • Типова структура папок зберігання за видами документів і функціональними структурами підприємства. Для папок налаштовані відповідні подання. Для пошуку документів налаштовані пошукові запити.
 • Основні види документів: кореспонденція, організаційно-розпорядчі, договірні і довільні. Для них налаштовані форми, життєві цикли і рольова модель.
 • Робоче місце користувача: структура віртуальних папок для відображення завдань і документів за різними критеріями, з якими працює співробітник.

Додаток «Управління документами» орієнтований насамперед на масове використання співробітниками на кожному робочому місці, на їх повсякденну взаємодію у складі робочих груп. Це дозволяє організувати ефективну і впорядковану роботу з електронними документами без надмірної формалізації. Разом із тим, у додатку реалізовано в спрощеному вигляді основні елементи класичного діловодства.

Додаток «Управління документами» – це готове до використання рішення і основа для розвитку одночасно. Воно розраховане на швидке типове впровадження і подальше розширення функціональності. Усі елементи можуть бути налаштовані під специфіку замовника. Додатково до «Управління документами» Ви можете використовувати інші спеціалізовані додатки Docsvision 5, а також створювати замовні рішення при впровадженні.

  Конструктори

Конструктори – ключова концепція системи Docsvision 5, що забезпечує її універсальність і адаптивність.

Замовникам потрібні швидкі, економічні та легко модифіковані впровадження. У традиційній технології створення програмних рішень із нуля це практично не реалізовується.

Усе це можливо, тільки якщо ми маємо в своєму розпорядженні конструктори: базові об’єкти і засоби створення і налаштування нових на їх основі – без програмування. Скорочується не тільки загальний час і вартість створення рішення, докорінно змінюється процес і його учасники: розробляти рішення може не програміст, а фахівець, який добре розуміє предметну сферу і освоїв засоби конструювання, активно застосовується швидке прототипування замість довгого збору вимог і проектування тощо.

Саме за принципом такого предметно-орієнтованого конструктора і побудована система Docsvision 5.

Базовими об’єктами, з яких будується рішення, є папки, картки документів, завдань і бізнес-процесів, довідники, подання, пошукові запити, звіти та ін.

Відповідно, інструментами конструювання є:

 • Конструктор папок
 • Довідник посилань
 • Довідник категорій
 • Конструктор подань
 • Конструктор пошукових запитів
 • Засоби конструювання карток:
  • Довідник видів карток
  • Конструктор розміток
  • Конструктор станів
  • Конструктор ролей
  • Конструктор скриптів
 • Конструктор правил нумерації
 • Конструктор довідників
 • Конструктор бізнес-процесів

У технології конструкторів Docsvision 5 програмування застосовується тільки у вигляді скриптів, які визначають додаткову логіку поведінки карток і дій у бізнес-процесах.

Таким чином, конструктори, що доповнюють ядро платформи і готові рішення, дозволяють виконувати швидкі, економічні та легко модифіковані впровадження.

  Структура системи

Docsvision 5 – це універсальна і адаптована система управління документами і бізнес-процесами.

Це збалансований комплекс, що має:

 • Платформу – основу для створення і роботи найбільш різних рішень
 • Додатки – готові рішення для швидкого впровадження типової функціональності
 • Конструктори – засоби швидкої розробки і модифікації прикладних рішень
 • Додаткові модулі – засоби розширення технічних можливостей

Plat_Docsv

  Технології

Docsvision 5 побудована в сучасній трирівневій архітектурі «Клієнт – Сервер додатків – Сервер баз даних»:

 • Сервер баз даних – на основі Microsoft SQL Server, зберігає всі дані і настройки системи, підтримується відмовостійкий кластер Windows і власна технологія кластеризації з розподілом навантаження
 • Сервер додатків – на основі Microsoft IIS в stateless-архітектурі, обслуговує запити клієнтів на доступ до даних, підтримується NLB-кластеризація для забезпечення відмовостійкості і розподілу навантаження
 • Клієнт – .NET-додаток, з можливістю запуску через веб-браузер, управляє введенням і відображенням даних для користувача

Підтримується безліч протоколів взаємодії клієнта і сервера, у тому числі HTTP(S)\SOAP, що дозволяє користувачам працювати і в локальній мережі, і віддалено через мережу Інтернет, однаковим чином.

Крім стандартного клієнта Docsvision Навігатор, для спеціальних сценаріїв використання передбачені додаткові клієнти Docsvision, у тому числі для спеціальних пристроїв і вбудовані в інтерфейси поширених офісних систем: Легкий клієнт, SharePoint-клієнт, Outlook-клієнт, Планшет Керівника для iPad, мобільний інформер та помічник для смартфонів та ін.

Docsvision 5 має відкриті інтерфейси прикладного програмування (API), що дозволяє розробляти на базі платформи програмні розширення, високоспеціалізовані додатки та інтегруватися із зовнішніми системами. Для простішої інтеграції з іншими системами підприємства до складу Docsvision належать готові шлюзи до найбільш поширених систем (файлова система, електронна пошта, Microsoft SharePoint, 1С: Підприємство та ін.). За відсутності шлюзу в системі, для інтеграції можна використовувати API-інтерфейс.

Для доступу до основних функцій платформи реалізовані WEB-сервіси.

  Масштабування

Docsvision 5 може ефективно працювати і в локальних рішеннях на кілька користувачів, і в розподілених рішеннях із тисячами користувачів.

Навантажувальні випробування, що проводилися з платформою Docsvision 5, підтвердили її здатність працювати при наступних показниках навантаження:

 • Користувачів – тисячі
 • Документів на день – десятки тисяч
 • Документів усього – сотні мільйонів
 • Обсяг бази даних – десятки терабайт

Для рішень великих масштабів при впровадженні виробляється оптимальна архітектура і продуктивність програмно-апаратного комплексу, режими роботи, створюються оптимізовані прикладні компоненти і рішення.

Масштабування в межах одного серверного комплексу забезпечується засобами платформи Microsoft, підтримкою багатопроцесорних конфігурацій і 64-бітного режиму, кластеризацією всіх компонентів: сервера БД, сервера додатків, сервера workflow.

При територіальному розподіленні рішень у Docsvision 5 підтримуються дві стратегії:

 • Віддалений доступ клієнтів до сервера: веб-доступ, термінальний доступ
 • Міжсерверна взаємодія

У реальних рішеннях використовуються і перший, і другий, і мішаний підходи.

  Безпека

Docsvision 5 забезпечує високий рівень безпеки даних. В основі системи безпеки платформи перебувають механізми безпеки платформи Microsoft. Його користувачі не мають прямого доступу до бази даних, усі їх запити управляються сервером додатків.

В основі перебувають два інтегровані з системою безпеки Windows механізми доступу до документів та інших об’єктів системи:

 • Дискреційний – призначення для кожного об’єкта списку користувачів, які мають до нього доступ, з розмежуванням за рівнями: Повний доступ\Видалення\Читання даних\Запис даних\Створення дочірніх об’єктів\Видалення дочірніх об’єктів\Копіювання\Читання дозволів\Зміна дозволів\Зміна власника
 • Мандатний – призначення кожному об’єкту рівня доступу, а кожному користувачеві – рівня допуску, і заборона роботи з об’єктами більш високого рівня секретності

При цьому підтримується автоматичне успадкування прав від батьківських об’єктів до дочірніх.

Крім того, в Docsvision 5 реалізований унікальний механізм контекстно-рольової безпеки, що дозволяє динамічно управляти правами користувачів на дії з об’єктом (у т.ч. на рівні окремих полів) залежно від ролі користувача і стану об’єкта під час життєвого циклу обробки.

Для забезпечення достовірності і незмінності документів, необхідних для їх юридичної значущості, реалізована підтримка електронного підпису трьох видів:

 • Простий – реалізується за допомогою обчислення хеш-функції вбудованими засобами системи
 • Посилений – реалізується завдяки інтеграції із зовнішніми ЗКЗІ і PKI через Microsoft CryptoAPI (наприклад, засобами, вбудованими в Windows)
 • Кваліфікований – реалізується на базі посиленого підпису із застосуванням сертифікованих ЗКЗІ і спеціальних організаційних заходів

 

 

Форма заявки


Дізнайтеся вартість автоматизації вашого проекту вже сьогодні